Integritetspolicy

Den personliga integriteten är viktig för oss. I denna policy beskrivs hur vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR, när vi är personuppgiftsansvariga.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Svenska smakbitar/Broadcast Communication AB
K22,
Krukmakargatan 22
118 51 Stockholm

Kontaktperson: Marie Holhammar
e-post: marie(at)svenskasmakbitar.se
tel 0708 345 200

Svenska smakbitar är ett registrerat, särskilt företagsnamn som ingår i Broadcast Communication AB.

Om personuppgifter

Vilka vi samlar in, varför vi samlar in dem och den rättsliga grunden

Utgångspunkten vid hantering av personuppgifter i Svenska smakbitar/Broadcast Communication AB är att inte samla in och behandla fler uppgifter än vad vi behöver för att kunna utföra våra uppdrag.

Vi sparar kontaktuppgifter som vi erhåller från dem som kontaktar oss, samt eventuella specifika uppgifter i mail, som ingår i förfrågningar och konversationer och som behövs för att i efterhand dels kunna säkerställa kommunikationens innehåll, dels kunna ta upp den igen vid behov. Det innebär till exempel att om du använder vårt kontaktformulär eller skriver ett mail till oss så sparar vi din e-postadress och eventuellt andra uppgifter som du skickat för att kunna svara på ditt mail.

Vi sparar även andra kontaktuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra våra olika typer av uppdrag och som behövs för att i efterhand dels kunna säkerställa kommunikationens innehåll, dels kunna ta upp den igen vid behov.

Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med kunder och intresserade. Vi sparar även sådana personuppgifter som krävs för fullgörande av avtal med den registrerade, samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Övriga mottagare till insamlade personuppgifter

Vi delar endast våra insamlade personuppgifter med annan om det krävs enligt lag eller myndigheters föreskrifter. Vi samarbetar inte med någon avseende delning av de personuppgifter vi har samlat in.

Hur länge personuppgifterna sparas och varför

Kontaktuppgifter sparas tills vidare. Detsamma gäller eventuella specifika uppgifter i mail, som ingår i förfrågningar och konversationer och som behövs för att i efterhand dels kunna säkerställa kommunikationens innehåll och dels kunna ta upp den igen vid behov. Dessa personuppgifter raderas endast om registrerad person begär att de raderas. Personuppgifter som krävs för korrekta bokföringsunderlag sparas tillsammans med bokföringen i minst sju år.

Den registrerades rättigheter

Du som registrerad har rätt att få veta vad som finns registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar de uppgifter om dig som vi har, under förutsättning att den begäran inte krockar med våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vilka cookies vi har på hemsidan och varför vi har dem finns angivet nedan. Inga personuppgifter från dem behandlas, även om det vore tekniskt möjligt. Motsätter du dig ändå att vi använder dessa cookies, så finns möjlighet till opt-out. Läs mer under rubriken »Cookies på hemsidan.«

Rätten att klaga till tillsynsmyndighet

Klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter inges till Datainspektionen på antingen datainspektionen@datainspektionen.se eller Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Konsekvenserna ifall vi inte får behandla personuppgifterna

För att kunna ingå och fullgöra avtal med någon krävs att dennes kontaktuppgifter behandlas. Detsamma gäller om andra avtalsrelevanta personuppgifter finns i det specifika fallet. Därefter måste personuppgifterna i dessa fall sparas i minst sju år enligt bokföringslagen. Vägrar någon lämna ut sina personuppgifter för dessa ändamål så kan inte avtal ingås. Önskar någon kontakt med oss, men vägrar lämna ut sina kontaktuppgifter, då skapas ingen kontakt. Detta är de förutsebara konsekvenserna av att någon vägrar lämna ut sina personuppgifter till oss.

Automatiskt beslutsfattande och övriga ändamål

Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande och de insamlade personuppgifterna ska inte användas för andra ändamål än ovan redovisade.

Cookies på hemsidan

Vi använder uteslutande cookies för att hemsidan ska fungera så bra som möjligt, både tekniskt och innehållsmässigt. Google Analytics används för att kontrollera och förbättra hemsidans innehåll. Vi bearbetar ingen användarspecifik information utan är endast intresserade av information i aggregerad form, det vill säga vi undersöker hur många som besöker webbplatsen och vilka sidor som är intressanta för besökarna. På så sätt säkerställer vi att vi har ett relevant innehåll på vår hemsida. Även om Google Analytics har kapacitet att behandla personuppgifter, så använder vi oss inte av den kapaciteten. Den behövs inte för vårt syfte. Vi använder enbart Google Analytics för att utveckla webbplatsen, men inte till marknadsföring eller utskick av något slag. Vår rättsliga grund för att använda cookies är således vårt behov av att kunna utveckla vår hemsida för att passa dem som använder den, oavsett vilka individer de är. Vi behandlar således inga personuppgifter via cookies. Motsätter du dig ändå att vi använder dessa cookies, så finns möjlighet till opt-out.

Om du vill göra en Opt-out som innebär att du gör ett aktivt val att avanmäla dig, så klicka på denna länk för mer information. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa funktioner komma att begränsas.

Kontaktformulär

På den här webbplatsen finns både kontaktformulär och kontaktuppgifter till Svenska smakbitar/Broadcast Communication AB, inklusive en e-postadress.

Cookie-filer

Cookies används på för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Vi gör detta för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Svenska smakbitar/Broadcast Communication AB använder även cookies för att förbättra webbsidan.

Det finns två huvudtyper av cookies:
1) Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2) Sessionscookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Tekniska cookies för att få hemsidan att fungera:

Cookie Tid Beskrivning
cookie_notice_accepted 1 månad Ditt godkännande av cookies och Integritetspolicy
wpEmojiSettings Session Slut på session

Analytiska cookies för att kontrollera och förbättra hemsidans innehåll (Google Analytics):

Som beskrivits ovan använder vi Google Analytics för att se hur många som besöker webbplatsen och vilka sidor som är intressanta för besökarna. Informationen används för att utveckla webbplatsen men inte till marknadsföring eller utskick av något slag.

Cookie Tid Beskrivning
__ga 1 år, 1 månad och 4 dagar. Denna cookie från Google Analytics tilldelar besökaren ett unikt, och anonymt, ID.
_ga_* 1 år, 1 månad och 4 dagar. Denna cookie från Google Analytics nvänds för att notera och räkna antalet besök/besökare.

Funktionella cookies för att notera besökarens val:

Cookie Tid Beskrivning
aviaCookieConsent 1 år Denna cookie noterar om godkännande av cookies.
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 11 månader och 28 dagar. Denna cookie noterar om besökaren godkänt nödvändiga cookies.
aviaPrivacyGoogleReCaptchaDisabled 11 månader och 28 dagar. Denna cookie noterar om besökaren avböjt Google Recaptha.
aviaPrivacyGoogleTrackingDisabled 11 månader och 28 dagar Denna cookie noterar om besökaren avböjt spårning med Google Analytics.
aviaPrivacyGoogleWebfontsDisabled 11 månader och 28 dagar Denna cookie noterar om besökaren avböjt Google webfonts.
aviaPrivacyMustOptInSetting 1 år Denna cookie noterar besökarens val.
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 11 månader och 28 dagar Denna cookie noterar att besökaren nekat cookies och döljer sedan bannern.