Projekt och arbetsgång

Svenska smakbitar producerar boken En smakbit av… Boken är stadsunik i sitt innehåll, eftersom varje stad är unik och har sina egna kännetecken och historier. Tillsammans med dig formar vi den genuina berättelsen om din stad.

Hur vill du profilera din stad?

Vid inledande planeringsmöten får vi en förståelse för hur du vill profilera staden och vilka berättelser, upplevelser, besöksmål, företag, matråvaror, händelser och värden din En smakbit av… ska lyfta fram.
Vi kommer sedan tillbaka med ett förslag på innehåll och disposition. Under arbetets gång har du som beställare självklart full insyn i processen.

Boken blir till i samråd med dig

Det praktiska kring bokproduktionen tar vi hand om; research, intervjuer och texter, liksom grafisk form och tryck. Bildmaterial tar vi fram i den mån du inte har eget som vi kan använda. Vi gör recept, provlagar och fotograferar. Slutligen läser vi korrektur i samråd med dig.
Vi arbetar i ett flexibelt team med bland andra projektledare, redaktör, skribenter, grafisk formgivare, kock, fotograf, matstylist och korrekturläsare.
Men det viktigaste för oss är att produktionen sker i nära samarbete med dig som beställare. Det är du som känner din stad.

Krukmakargatan 22, 118 51 Stockholm, marie@svenskasmakbitar.se, 0708-345 200

© Copyright - Svenska smakbitar. Foton: Anki Edenström, Marie Holhammar, iStock, Shutterstock, Norbert Tamas, Christine Thoulouis/Helén Rydell, Eva Westergren