Skapa mervärde

En smakbit av… skapar unika mervärden både bland de egna invånarna och för besökare och andra intressenter. För den som bor i staden kan det innebära en aha-upplevelse av stolthet och sammanhållning – detta är vår stad!

Engagemang

Under produktionen av boken kan staden bjuda in föreningsliv och organisationer att göra egna tävlingar; recept, foton, smultronställen…, där pristagarnas bidrag kommer med i En smakbit av…

Framtidstänk

Inspirera skolelever till framtidsspaningar; Vem bor i vår stad om 100 år? Hur ser det ut då? Uppsatser, notiser, bilder kan inkluderas i boken.

Rekrytering

Med en positiv, utförlig och nyansrik bild av stadens tillgångar blir det lättare att rekrytera svårflirtad arbetskraft.

Bättre utnyttjande

Genom att visa fram det staden erbjuder ökar utnyttjandegraden på exempelvis frilufts- och sportanläggningar och kulturinstitutioner.

Attrahera kreativitet 

En samlad, tydlig berättelse om stadens personlighet lockar rätt sorts entreprenörer och innovatörer att etablera sig.

Ökade intäkter

Omvärlden får inspiration att besöka staden och det genererar ett stort mervärde för alla nivåer i det lokala näringslivet.

Bra val för studenter

Ett intressant och innehållsrikt budskap attraherar elever och studenter vid val till grundskola och gymnasium likväl som på högskolenivå.

Samarbete

Alla vinner på att visa upp stadens utbud på ett genuint och lockande sätt. Boken inbjuder till samarbete mellan staden, lokala näringsidkare, föreningar, skolor och andra intressenter.

Företagsprofilering

Ett större företag i staden kan med enkla medel göra en egen version av En smakbit av… som gåva till kunder och anställda. Ett profilerande försättsblad – eller en ”gördel” runt boken – är kostnadseffektiv marknadsföring.

Staden vinner

 • Stärker varumärket
 • Gör staden synlig
 • Marknadsför staden
 • Höjer invånarnas stolthet och kunskap
 • Ökar intäkterna i det lokala näringslivet
 • Levandegör stadens historia
 • Åskådliggör framtidsvisioner
 • Visar upp stadens bredd och djup

Nå dina målgrupper

 • Turister
 • Kommuninvånare
 • Nyinflyttade
 • Framtida kommuninvånare
 • Entreprenörer och innovatörer
 • Ny arbetskraft
 • Studenter, skolelever
 • Kontakter vid mässor och event

Krukmakargatan 22, 118 51 Stockholm, marie@svenskasmakbitar.se, 0708-345 200

© Copyright - Svenska smakbitar. Foton: Anki Edenström, Marie Holhammar, iStock, Shutterstock, Norbert Tamas, Christine Thoulouis/Helén Rydell, Eva Westergren